TIEDOTE: Suomen Lentopalloliitto tuomitsee jyrkästi epäasiallisen käyttäytymisen ja eettiset rikkomukset

22.2.2023

Seurat tutustuttehan liiton vastuullisuusohjelmaan

Alkuperäinen uutinen julkaistu Suomen Lentopalloliiton sivuilla 21.2.2023.

https://www.lentopallo.fi/uutiset/tiedote-suomen-lentopalloliitto-tuomitsee-jyrkasti-epaasiallisen-kayttaytymisen-ja-eettiset-rikkomukset/ 

 

Suomen Lentopalloliitto tuomitsee jyrkästi epäasiallisen käyttäytymisen sekä kaikki eettiset rikkomukset. On tärkeää, että nyt vahvasti mediassa sekä sosiaalisessa mediassa esillä olevista asioista keskustellaan ja tuodaan esille myös mahdollisia väärinkäytöksiä. On myös tärkeä muistaa, että asioista keskustellaan asiallisesti, jotta asioita saadaan vietyä rakentavasti eteenpäin.

Lentopalloliiton sääntöryhmä on tehnyt joulukuun lopulla 2022 kaksi päätöstä SUEK:n suorittaman tutkintaraportin pohjalta Hämeenlinnan Lentopallokerhon osalta määräten niistä rangaistukset. Jos kyseisestä asiasta tulee virallista tietoa lisää tai uusia asioista SUEK:n kautta, Lentopalloliitto käsittelee asiaa tai asioita tarvittaessa uudelleen.

Suomen Lentopalloliitto painottaa vahvasti turvallista toimintaympäristöä kaikille lajien parissa toimiville. Turvallisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa lentopallotoiminta tuottaa iloa ja positiivisia koke­muksia ilman, että yksikään kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisen lentopallon paris­sa toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ovat turvassa kiusaa­miselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

Suomen Lentopalloliiton vastuullisuusohjelma sisältäen mm. yhdenvertaisuus ja tasa-arvo-ohjelman löytyy verkkosivuiltamme
https://www.lentopallo.fi/vastuullisuus/

Sivuilta löytyy myös mm. ILMO-palvelun linkki ja ohjeistus esimerkiksi eettisten rikkomusten ilmoittamisesta
https://www.lentopallo.fi/vastuullisuus/ohjeet-epaasiallisen-kaytoksen-ja-hairinnan-ennaltaehkaisyyn/