Poikkeusluvat

Itä-Suomi Cupiin voi hakea mm. seuraavia poikkeuslupia:

  • yli-ikäisyyslupa
  • pelaajalaina (toisesta maakunnasta) 

Poikkeuslupahakemukset ovat julkisia. Jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti ja päätökset julkaistaan tällä sivulla (alla).